top of page

Zelf Imker worden? Een bijenvolkje in uw tuin?

hoewordtikimker_small.jpg
honey-g8afbdaa9d_1920.jpg

Op Landgoed Bleijendijk in Vught start op zaterdagochtend 2 maart 2024 de basis-cursus bijenhouden. De cursus vindt vooral plaats op zaterdagen maar een enkele keer zullen we daar van af moeten wijken. (al bekende data)de definitieve data worden spoedig gepubliceerd. De Cursus wordt afgerond met een officieel diploma “basiscursus Bijenhouden”. Ondanks dat de Leraar het landelijk curriculum volgt  ligt de nadruk in deze basiscursus op Natuurlijk Imkeren.

SCHRIJF NU IN VOOR HET VOL ZIT

Anchor 1
Anchor 2
John is een ervaren Imker, met passie voor de bijenvolken. Ik heb een dag met John meegelopen, heb ontzettend veel geleerd. niet alleen over de bijen maar ook over alles daaromheen zoals alle omstandigheden rondom de bijen zoals klimaatverandering, planten en bomen, en hoe een bijenvolk daarmee omgaat. Een geweldig verteller.

Jarno, INHOLLAND HOGESCHOOL

Voor Wie?

De cursus wordt gegeven op Landgoed Bleijendijk.  (http://bleijendijk.nl) In de cursus wordt het in de praktijk -werken met de bijen- zoveel mogelijk gecombineerd met theoretische kennis. Het is een beginnerscursus, u hoeft geen kennis te hebben van bijenhouden. De bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers die daadwerkelijk overwegen 1 of meer bijenvolken te gaan houden op een eigen locatie. Maar natuurlijk is het uw eigen beslissing of u dat uiteindelijk ook zult doen. In ieder geval heeft u na het volgen van de basiscursus daarvoor alle basiskennis in huis om het bijenvolk en de vraag die het aan uu als  imker heeft te begrijpen. Op Landgoed Bleiendijk word zo natuurlijk als mogelijk ge-imkerd. het welzijn en natuurlijke gedrag van de bijen wordt gestimuleerd. Ondanks dat we het landelijk curriculum van de erkende basiscursus volgen schenkt de leraar extra aandacht aan het "natuurlijk imkeren" zoals dat op het Landgoed waar de cursus plaatsvindt wordt toegepast.

Hoe leert U?

Als imker zult u gaandeweg na uw diplomering uw eigen methode ontwikkelen die bij u en uw bijen past. Onze basiscursus helpt u daarbij om daarin uw weg te vinden. van januari tot maart maart vinden 4 inleidende lessen plaats. Deze worden gehouden in de educatieruimte (de boshut)  van de stichting natuureducatie Bleijendijk. De praktijklessen vinden plaats op de nabijgelegen bijenstand op Het Landgoed.  Zodra de bijen vliegen maken we al meteen kennis met de bijen op de bijenstand. . U werkt in een groepje van 2 of 3 personen aan 1 bijenkast waarin u uzelf alle benodigde handelingen over het seizoen eigen maakt. Tijdens alle sessies ligt de nadruk op “KIJKEN NAAR DE BIJEN”. Op Bleijendijk is het onze filosofie om de bijen leidend te laten zijn in de beslissingen die de imker neemt . Dit leren kijken naar de bijen maakt dat de imker leert om zijn/haar handelen niet te standaardiseren. Op dezelfde dag kunnen de bijenvolken in dezelfde rij een totaal verschillende vraag om ondersteuning hebben.  U leert niet alleen van uw eigen bijenvolk maar ook van de volken van de andere cursisten.  In feite grijpen we het liefst zo weiing mogelijk in. Uw bijenteeltleraar is een imker die een voltijds bestuivingsimkerij heeft gehad en nu nog een honingimkerij. Uw leraar is bevoegd bijenteeltleraar en bezit de diploma's koninginneteelt, voortgezet imkeren, bijengezondheid en biodiversiteit en het diploma bestuivingsimker.

Natuurlijk Imkeren op landgoed Bleijendijk.

Op Imkerij Bleiejendijk wonen35 volgroeide bijenvolken. Er wordt natuur-en bijenvriendelijk ge-imkerd. Zo wordt er o.a. slechts honing geoogst welke de bijen “over” hebben, worden de vleugels van de koningin niet geknipt en blijven de bijen hun hele leven op de Vughtse bijenstand. Wij streven ernaar de bijen zoveel mogelijk in staat te stellen om zich lokaal aan te passen aan de omgeving van Vught (cirkel van 6 km). De honing van Imkerij Bleijendijk is een pesticide-vrije honing (onafhankelijke laboratorium-controle). En daar zijn we trots op want 75% van de honingstalen van over de hele wereld bevatten pesticides. Gedurende de theorie en praktijklessen ligt de nadruk op het zo natuurlijk mogelijk imkeren. Zo weiing mogelijk ingrijpen en slechts handelingen uitvoeren in het bijenvolk als dat voor hun welzijn nodig is. De kosten voor de cursus zijn €325 euro. U krijgt bijzonder goed persoonlijke aandacht in een kleine cursusgroep en een vol jaar whatsapp-ondersteuning van de leraar.

Data:( Hoofdzakelijk zaterdagen op een enkele datum na )

 Zaterdagen10.00-12.30 uur

02-03  09-03 16-03 30-03 06-04 11-05 25-05

 

donderdag 25-04 of vrijdag 26-04 19.00-21.30

 overige vervolgdata volgen spoedig in overleg

groenimkerij.jpg
bottom of page